แม่บ้าน

พนักงานแม่บ้าน

ชื่อ นางเฝยออน นนท์เสือเผ่า ชื่อเล่น ไก่ อายุ 39 ปี เงินเดือน 12,000 บาท/เดือน

ชื่อ น.ส พรม แคนสิลา ชื่อเล่น พรม เงินเดือน 11,000-13,000 บาท/เดือน

ชื่อ นางนิตยา คงมูล ชื่อเล่น นิต เงินเดือน 12,000-15,000 บาท/เดือน

ชื่อ น.ส วงเดือน แก้วภักดี ชื่อเล่น เดือน เงินเดือน 11,000-13,000 บาท/เดือน

ชื่อ น.ส วันเพ็ญ คงเกราะ อายุ 54 ปี เงินเดือน 18,000 บาท/เดือน

Powered by MakeWebEasy.com